පවුලේ 4දෙනාම සමුගත්, දෙවනගල සිදුවීමෙන් තනි වූ “රයිනි” යුද හමුදාවට.

දෙවනගල ප්‍රදේශයේ නිවසක් නායයාමෙන් පසු තම ආදරණීයයන් අහිමිවූ වේ දනාව දරා ගැනිමට නොහැකිව සුනඛයෙකු ඉදිරිපස දෑත්වලින් පස් පසුපසට අදිමින් නිවැසියන් සෙවීමට කටයුතු කරන ආකාරය බොහෝ දෙනෙකුට සංවේදි දසුනක් වුණා.

නායයාමෙන් අතුරුදන්වූවන් නිවැසියන් සෙවීමේදී ඔවුන් සිටින දිශාව හඳුනාගැනීමට මෙම සුනඛයාගේ උදව්ව අස්වැසිල්ලක් වු බව මෙහෙයුම් වලට එක්වූ යුද හ මුදා නිලධාරීන් සඳහන් කර තිබෙනවා.සුනඛයාගේ ඉඟි අනුව සුන්බුන් ඉවත්කර සොයාබැලීමේදී නිවැසියන්ගේ සිරුරු හමුවී තිබුණා.

මෙම සත්වයා එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට බොහෝ දෙනෙකු උත්සාහ කළත්, නාය ගිය පස් අතර තම ආදරණීයයන් ජීවතුන් අතර සිටිනවා දැයි දැනගැනීමට මේ සතාට තිබී ඇත්තේ දැඩි නොඉවසිල්ලක්.

මෙම ගුණාංගයන් දුටු මෙහෙයුමට එක්ව සිටි කෑගල්ල බේරගල හ මුදා ක ඳවුරේ සෙබළුන් විසින් ‘රයිනි’ නම් සුනඛයා එදිනම කඳවුරට රැගෙන ගියේ ඔහුගේ ළඟින් සිටි ආදරණියන් අහිමි වීම හේතුවෙන්.

දැන් රයිනිගේ නිවහන යුද හමුදා නිවහනයි. එනමුත් මෙම සත්වයාට වසරකට වැඩි කාලයක් තමා ළඟින්ම සිටි ආදරණීයයන් කිසි දිනක අමතක නොවෙනු ඇති.

කෙසේවෙතත් එම වේ දනාව අමතක වන්නට රයිනිට අලුත් නිවහනේ හමුදා සෙ බළුන්ගෙන් සෑම දිනකම ආදරය කරුණාව ලැබේවි.

අරණායක සාමසර කන්ද නාය ගිය අවස්ථාවේද මෙවැනි අවස්ථා කිහිපයක් දැකගැනීමට හැකිවූ අතර එම සුනඛයන් ද ඒ මහා විපතින් කම්පාවට ලක් ව ඒ මේ අත දුවමින් කෑ ගසමින් තම ආදරණියන් වෙනුවෙන් ඒ දිනවල හැඟුම්බර වී තිබුණා.

උපුටා ගැනීමකි.


Next Post

කෙස්ගහට පවා සිත් බිඳගන්න ලෝකයේ රෝ බියට බැරි වුණා උදුරන්න ආදරේ

Mon Jun 7 , 2021
කලක් ‘සීදුව සකුරා’ සංගීත කණ්ඩායෙම් ගායකයකු හැටියට කටයුතු කළ චමින්ද රණසිංහ හිටිහැටිෙය් හිස බූ ගාලා තමන්ෙග් ආදරණීය බිරිය ශිරානි එක්ක ඡායාරෑපයක් අරන් තිබුණා. ෙම් පින්තූරය දැක්ක ෙබාෙහා් ෙදෙනක් ඒක පළ කරලා තිබුෙණ් සංවේදී වදන් කීපයක් එහි සටහන් කරන අතරතුෙර්දීයි. ‘පිළිකාවක් නිසා බිරියෙග් ෙකාණ්ෙඩ හැලුණා. තට්ෙට් පෑදුණා. ඒක දරා ගන්න බැරිව […]

Breaking News