පිටරට ගිය කෝටි ගණනක් ඉතුරු වෙයි – විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වල මිලත් අඩුවෙයි?

වසර දෙකහමාරකට ප්‍රමාණවත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දසලක්ෂයක් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා විදේශ ආයතනයකට ලබාදී ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් පසු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රජයේ මුද්‍රණාලයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර විදේශීය සමාගමකට මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ලබාදී ඇත්තේ රුපියල් බිලියනයක මුදලකටය. වත්මන් ක්‍රමයට ගැළපෙන තාක්ෂණික උපකරණ ලබාදීමෙන් මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව නවීකරණය කිරීමටද අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා වැය කිරීමට යෝජිත මුදල රුපියල් මිලියන 700කි.

රජයේ මුද්‍රණාලයේ පිටු 64ක විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා රුපියල් 375-400ක මුදලක් වැය වන බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

රජයේ මුද්‍රණාලය නවීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන 700ක මුදල මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා ගැනීමටද රජය තීරණය කර තිබේ.

උදයජීව ඒකනායක

Next Post

ශ්‍රී ලංකන් එකෙන් ඉතාලි යවපු හැටි

Wed Sep 16 , 2020
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සේවක පිරිසක් විසින් ඉතා සංවිධානාත්මක ලෙස ව්‍යාජ ඉතාලි වීසා මුද්‍රණය කර ව්‍යාජ ආගමන විගමන මුද්‍රා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වලට ඇතුළත් කොට ව්‍යාජ බෝඩිං බලපත‍්‍ර සකසා කලක් තිස්සේ විශාල පිරිසක් වංචනිකව ඉතාලි යවා කෝටි ගණනින් වංචනිකව මුදල් ඉපයූ බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ අප. රාධ පරීක්‍ෂණ […]

Breaking News